NOODVERLICHTING

Vanuit diverse regelgeving is het geboden de noodverlichting jaarlijks te laten keuren. Onder noodverlichting verstaan we niet enkel de bordjes met de vluchtroute maar ook de noodverlichting welke actief wordt bij een calamiteit waarbij de juiste vluchtweg wordt belicht.

De regelgeving omtrent noodverlichting is zeer uitgebreid. Hieronder een opsomming van de relevante regelgeving.

Welke regelgeving is er dan van toepassing?

Voorop staat dat de noodverlichting naar behoren werkt en correct is geplaats.

Laat daarom jaarlijks de noodverlichting keuren!

REGELGEVING

Arbobesluit

  • Vluchtwegen artikel 3.9 Arbowet, gebaseerd op NEN-EN 1838
  • Nooduitgangen artikel 3.7 Arbowet gebaseerd op NEN-EN 50172 en het Handboek brandveiligheidsinstallaties (Brandweer Nederland)

Bouwbesluit 2012

  • Noodverlichting, artikel 6.3 Bouwbesluit -prestatie-eisen
  • Vluchtrouteaanduiding, artikel 6.24 Bouwbesluit, gebaseerd op NEN 3011, NEN 6088 en NEN-EN 1838

NEN 3011 (voorheen NEN 6088)

  • Symbolen vluchtrouteaanduiding

NEN 1010 Elektrische installaties voor laagspanning

  • 559 Verlichtingsarmaturen en Verlichtingsinstallaties
  • 560.6 Voedingsbronnen voor veiligheidsstroomketens
  • 560.7 Stroomketens voor veiligheidsstroomketens
  • 560.9 Stroomketens voor noodevacuatieverlichting